Rapportering till SCB - 2015

Det är nu dags att rapportera in information om antagningen för utbildningar med start under 2015 till SCB. Ni har redan fått eller kommer inom kort få information om detta från SCB. Den version av yh-antagning.se som nyligen släpptes innehåller en ny export för rapportering till SCB. Nytt för i år är att det ska rapporteras om personen bedömts uppfylla 3 kap. 1 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan baserat på bedömning av paragrafens punkt 4 (reell kompetens). Ändringen ovan samt ändringar i exportformatet har gjorts i samråd med MYh/SCB. Nedan en instruktionsvideo som beskriver hur ni tar fram informationen som ska rapporteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar