Förändringar kring att svara på antagningsbesked

I yh-antagning.se har nu några förändringar kring att svara på antagningsbesked införts.

Reserver behöver inte tacka ja 

Fram tills nu har det fungerat så att både antagna och reserver fått svara på sitt antagningsbesked, d.v.s. tacka ja eller nej till erbjuden utbildnings- eller reservplats. Om en reserv tackat ja och senare erbjuds en plats har den sökande inte behövt tacka ja på nytt utan ansågs redan ha tackat ja. Detta är nu ändrat så att reserver inte längre förväntas tacka ja eller nej till sin reservplats utan det är endast sökande som erbjudits plats som kan tacka ja eller nej. Däremot kan reserver fortfarande anmäla att de inte längre är intresserade av sin reservplats. I listan med ansökningar visas de då bland de "Tillbakadragna / avbrutna". Först när en reserv senare blir antagen kan och förväntas hen tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

Antagningsbesked med e-post visar om de är reserv

När antagningsbesked skickas med e-post innehåller meddelandet nu information om den sökande är antagen eller reserv. Denna ändring är en naturlig följd av att reserver inte förväntas svara på sitt antagningsbesked. Dessutom visas sista svarsdatum i e-postmeddelandet. Tidigare var den sökande tvungen att logga in för att se om de var antagen eller reserv samt se sista svarsdatum.
 

Sista svarsdatum

För varje utbildning har anordnaren kunnat ange ett sista svarsdatum. Detta datum avser när antagna sökande senast måste ha svarat på sitt antagningsbesked för att inte riskera att tappa sin plats. Ett problem med att ha detta enda datum har varit att det gällt även sökande som antas sent i antagningsprocessen. Dessa sökande kan då ha fått ett orimligt (och ibland passerat) sista svarsdatum presenterat för sig. För att bättre hantera denna problematik har vi förbättrat hanteringen av sista svarsdatum. Utöver utbildningens sista svarsdatum finns det nu även möjlighet att för varje utbildning ange hur många dagar antagna sökande alltid minst ska ha på sig att svara på sitt antagningsbesked (standardinställningen för utbildningar är 7 dagar fr.o.m. antagningsomgången Våren 2016, dvs utbildningar som startar våren 2016). När en sökande antas får hon ett individuellt anpassat sista svarsdatum som är det mest generösa av:
  • Sista svarsdatum som är angivet för utbildningen
  • Det datum då den sökande antogs + antal dagar sökande alltid minst ska ha på sig att svara på sitt antagningsbesked
Vid ändring av en utbildnings inställningar för sista svarsdatum ändras redan antagna sökandes individuella sista svarsdatum enligt följande:
  • Ansökningar som inte har något individuellt sista svarsdatum (p.g.a. inga inställningar fanns för sista svarsdatum när den sökande antogs) får ett nytt sista svarsdatum enligt beskrivningen ovan.
  • Ansökningar som redan har ett individuellt sista svarsdatum får ett nytt sista svarsdatum enligt beskrivningen ovan om det är mer generöst än respektive ansökans nuvarande sista svarsdatum.
Med denna nya funktionalitet kan alltså antagna sökande alltid få ett rimligt sista svarsdatum. Ansökningars individuella sista svarsdatum visas vid behandling av ansökan, i listan Antagningsstatus samt i listan vid manuell antagning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar