Förbättrat gränssnitt för behandling av behörighet

Tidigare låg Åberopar reell kompetens, 20-procentsregeln och Behörighetskrav i samma ruta på sidan för att behandla en ansökan. Nu har vi delat på dessa så man inte blandar ihop att sökande åberopat reell kompetens med skolans bedömning och förstår att 20-procentsregeln anges fristående från övriga behörighetskrav.

Åberopar reell kompetens har flyttats upp till sektionen Ansökningshandlingar eftersom det avser information som den sökande förser skolan med. Skolan använder sedan denna information vid bedömning av behörighet.

20-procentsregeln har flyttats ner till en egen ruta under behörighetskraven. Detta eftersom 20-procentsregeln endast anges för ett fåtal sökande och ofta bedöms i ett senare skede av processen. Rutan ligger fortfarande i kategorin Behörighet och om Ja anges för 20-procentsregeln anses ansökan vara behörig oavsett vad som fyllts i gällande behörighetskraven.

Innan version 5.8
Vi har även ändrat namn och beskrivning för behörighetsgrunderna så de stämmer exakt med förordningen och förtydligat hur behörighetskrav och behörighetsgrunder hänger ihop.

Nu visas behörighetskraven uppdelat på Behörighet till yrkeshögskolan och Särskilda förkunskaper och det visas även vilka behörighetskrav som påverkas av de olika behörighetsgrunderna.

Redigering av behörighetsgrunder i version 5.8
Om man klickar på  för ett behörighetskrav som påverkas av flera behörighetsgrunder så visas formeln för behörighetskravet. Exempel för behörighetskravet Utbildning på gymnasienivå: [1§1 Gymnasieexamen/slutbetyg] ELLER [1§2 Svensk/utländsk utbildning] ELLER [1§3 Behörig i norden] ELLER [1§4 Reell kompetens].Inga kommentarer:

Skicka en kommentar