Personuppgiftslagen

Vid användande av molntjänster, som yh-antagning.se, dyker frågor kring hantering av personuppgifter ofta upp. I samband med att den sökande lämnar ifrån sig sina personuppgifter och ansökningshandlingar informerar vi den sökande om vad som gäller avseende hantering av denna information vilket den sökande får godkänna (se nedan).


yh-antagning.se – Hantering av personuppgifter – För den sökande

För att kunna söka Yh-utbildningar behöver vi dina personuppgifter enligt ovan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att lagras och behandlas av ViaEcole AB samt de utbildningsanordnare där du söker utbildningar.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att registrera ett konto hos yh-antagning.se samtycker jag till att ViaEcole AB och respektive utbildningsanordnare lagrar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Eftersom personuppgifterna lagras strukturerat i en databas måste anordnarens handläggare vara väl inlästa på personuppgiftslagen och hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt.

Anordnaren är personuppgiftsansvarig och ska teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Detta avtal är en del av standardavtalet för yh-antagning.se.

Läs mer om personuppgiftslagen på http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar