Informationsträff för YhSL

Den 4 februari kl 10.15 till 12.00 efter YhSL's frukostmöte kommer vi presentera den nya versionen av yh-antagning.se i Iterums lokaler på Heleneborgsgatan 2 A, Stockholm. Informationsträffen är inte en del av frukostmötet (som också hålls i Iterums lokaler), men vi har valt tid och plats för att det ska vara enkelt för dig som medlem i YhSL att delta.

yh-antagning.se är ett antagningssystem för Yh-utbildningar med fokus på att:
  • Maximera kvaliteten på ansökningsunderlaget
  • Minimera administrativt arbete
  • Tydliggöra processen för alla involverade
  • Rättssäkra behörighetsprövning, urval och antagning
Läs gärna mer på www.yh-antagning.se eller kontakta oss om ni vill komma igång tidigare.

Hoppas vi ses den 4 februari!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar