Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen

Huvudsyftet med yh-antagning.se är att erbjuda yrkeshögskolor ett verktyg för att genomföra en rättssäker antagningsprocess. yh-antagning.se stödjer en process som följer gällande lagar och förordningar och är framtagen i dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan och ett flertal yrkeshögskolor.

yh-antagning.se är ett stöd för anordnaren under behörighetsprövningen och urvalsprocessen och ger även anordnaren ett verktyg för att förenkla arbetet kring ledningsgruppens antagningsbeslut.

Ledningsgruppen tar antagningsbeslutet utifrån den information som anordnaren matat in och yh-antagning.se har sammanställt. yh-antagning.se ser sedan till att de sökande får antagningsbesked och att de kan tacka ja eller nej till sin plats.

Det underlag som användes för att ta antagningsbeslutet sparas på yh-antagning.se för att man i efterhand ska kunna granska vad antagningsbeslutet baserades på. yh-antagning.se loggar även alla eventuella rättningar eller ändringar som sker efter att beslutet är taget och främjar en process där ett nytt beslut måste tas för att ändringarna ska påverka antagningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar