Utbildningsanordnarens personuppgiftspolicy

Följande beskriver vilken information den personuppgiftsansvarige (utbildningsanordnaren) skall lämna till den registrerade (sökande) vid insamling enligt Dataskyddsförordningen artikel 13–14.
 • Personuppgiftsansvarigs identitet
 • Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifterna
 • Vem personuppgifterna kommer att vidarebefordras till
 • Hur länge personuppgifterna kommer att lagras
 • Den registrerades rätt att
  • begära tillgång till uppgifterna (se artikel 15) - (Rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätt att få ut uppgifter om sig själv i strukturerat maskinläsbart format (artikel 20), avser endast uppgifter som den registrerade själv tillhandahållit den personuppgiftsansvarige.
  • begära rättelse av uppgifterna (se artikel 16)
  • begära radering av uppgifterna (se artikel 17)
  • invända mot behandlingen (se artikel 21)
  • återkalla eventuellt samtycke
  • lämna klagomål hos tillsynsmyndighet
 • Personuppgiftsansvarigs avsikt att ytterligare behandla personuppgifterna för annat syfte än det för vilket de insamlades. Detta kräver sökandes samtycke och ska därför inte hanteras i yh-antagning.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar