Startsignal till myndigheten

Nu kan anordnaren ta ut den information som behövs för att skicka startsignalen till Myndigheten för yrkeshögskolan från yh-antagning.se.Informationen visar Antal antagna och Antal ansökande fördelat på kvinnor och män.

Antal ansökande innehåller alla som lämnat in en ansökan då ni tog antagningsbeslutet även om de efter detta sagt att de inte längre är intresserade. Informationen för startsignal inkluderar alltså de  som visas under "Inlämnade" plus de som ligger under "Ansökan tillbakadragen / avbruten" men dragit tillbaka sin ansökan efter att antagningsbeslutet fattades.

MYH och SCB kommer i ett senare skede att efterfråga en mer utförlig statistik gällande de sökande, men formatet för denna undersökning är inte fastställt. Så snart MYH och SCB har fastställt formatet för undersökningen kommer anordnarna kunna ta ut detta underlag från yh-antagning.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar