Användarträff och ny hantering av ansökningshandlingar

Den 6 november på förmiddagen genomfördes höstens användarträff för yh-antagning.se i Stockholm samt ett webbmöte under eftermiddagen. Under träffarna gick vi igenom ny funktionalitet inför nästa antagningsomgång och diskuterade hur yh-antagning.se kan förbättras ännu mer. Nedan följer ett utkast av det vi diskuterade.

OBS! Nedanstående ändringar är inte tillgängliga än utan levereras inför nästa antagningsomgång vilket kommer ske under första halvan av januari.

Ansökningshandlingar, komplettering och reell kompetens

En stor tidstjuv är hantering av ansökningsunderlag och kompletteringar. Sökande skickar in icke kompletta ansökningar och vill sedan komplettera i efterhand. Det är även svårt att avgöra vad som är en komplett ansökan eftersom regelverket innehåller många undantag. Denna hantering har vi analyserat och förbättrat.

Den sökande kan välja att åberopa reell kompetens (om anordnaren tillåter detta). I och med detta måste den sökande motivera varför. Extra ansökningshandlingar kan även knytas till reell kompetens.

Den sökande måste ange vad som gäller för alla förväntade ansökningshandlingar. De kan antingen direkt ladda upp en eller flera filer, ange att handlingen kommer via post eller att den kommer senare. Den sökande kan även ange att handlingen inte kommer att bifogas ansökan. Vilka alternativ den sökande ska kunna välja bestäms av anordnaren per förväntad ansökningshandling.

Kompletteringsfunktionaliteten utökas även med en inställning för att tillåta komplettering fram till sista ansökningsdag vilket vissa anordnare efterfrågat.

I och med dessa ändringar kommer yh-antagning.se kunna filtrera fram vilka som är klara för behandling, vilka som ska komplettera och vilka som är för sena med sin komplettering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar