Importera urvalsvärden

Vi har fått önskemål om att kunna importera stora mängder urvalsvärden från excel. Många genomför tex ett särskilt prov just nu där de sökande får poäng som ska matas in som ett urvalsvärde i yh-antagning.se. Funktionaliteten kommer att finnas i yh-antagning.se till nästa antagningsomgång men vi kan hjälpa er att importera detta redan nu från excel om ni mailar oss på info@yh-antagning.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar