Det händer hösten 2020

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2021. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se under oktober månad. När detta är genomfört informerar vi via e-post. Nya utbildningar som ni ansökt om lägger vi upp så snart de blir beviljade.

Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende Yh-sökande till SCB. För att få ut ett korrekt underlag från yh-antagning.se är det viktigt att slutföra hela tillträdesprocessen i systemet. Excel-filen nedan innehåller underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.

OBS! I år inför SCB ett nytt krav på rapporteringen av Beslutsår tillsammans med utbildningsnummer. Säkerställ att du fyller i all nödvändig information kring utbildningsnummer innan exporten från yh-antagning.se. Det kan du göra under Ändra inställningar för respektive utbildning.
Exempel på utbildningsnummer med beslutsår och omgång: YH12345-2020-1Inledande tillsyn

När Myndigheten för Yrkeshögskolan genomför en inledande tillsyn finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag för hur antagningen till utbildningen genomförts. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.


Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar