Rapportering till SCB - 2017

Nu är det snart dags att rapportera information om sökande till utbildningar med start under 2017 till SCB. Ni kommer kommer få information om detta från SCB.

Statistikunderlaget kan ni exportera per utbildning från yh-antagning.se och sedan kopiera in i SCB:s Excelblankett.

Observera att kolumnerna i Excelblanketten har en annan ordning i årets undersökning. Därför kan inte förra årets Excelblankett användas. Årets blankett börjar med Utbildningsnummer, Omgångsnummer och därefter Personnummer.

Nedan finns en instruktionsfilm som beskriver hur ni tar fram informationen som ska rapporteras. Filmen är från 2015 och innehåller den tidigare kolumnordningen men flödet för att ta fram informationen är samma som idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar