Mindre arbete i sommar

Nu har vi förhoppningsvis minskat din arbetsinsats i sommar.
😎🌞🍹

Automatiskt förlora plats efter sista svarsdag

Efter att antagningsbesked skickats ut har du tidigare manuellt behövt ange, för var och en som inte svarat i tid, att de ska förlora sin plats. Numera har du möjlighet att välja mellan att sökande som inte svarar i tid automatiskt ska förlora sin plats eller om du hellre gör som du gjort tidigare. yh-antagning.se skickar nu också automatiskt ut påminnelser via e-post till de som inte svarat när sista svarsdag börjar närma. Påminnelse skickas på morgonen två dagar innan sista svarsdag samt på morgonen sista svarsdag.


Urvalsvärde i ansökningslistan
I ansökningslistan visas numera även urvalsvärde om du valt att titta på ansökningar till en utbildning. Endast urvalsvärde för behöriga sökande visas. Genom att sortera på urvalsvärdet ser du en tydlig bild av hur underlaget för antagningsbeslut kommer se ut. Sorteringen tar även hänsyn till utslagsvärde vid lika urvalsvärde (om detta finns) och lottning om så krävs för att skilja på två eller flera sökande. Listan visar alltså den aktuella urvalsordningen om du sorterar på urvalsvärde (så länge inga filter används som gör att vissa behöriga sökanden inte visas).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar