Funktionalitet för upprop/utbildningsstart

När en utbildning startar finns det behov av att registrera vilka som påbörjar utbildningen. Tex vid ett upprop dit kanske även de första i reservlistan är kallade. Oavsett om ni har ett upprop eller bara registrerar vilka som inte dök upp/hoppar av utbildningen så är funktionen Utbildningsstart användbar för er. 

Den här funktionen lanseras nu för alla utbildningar som startar våren 2017 och framåt men kan även användas på utbildningar som startat/kommer att starta under hösten 2016. Under hösten 2016 finns det behov av att uppdatera vilka som inte dök upp/hoppat av så att de rapporter ni kan ta ut från yh-antagning.se är uppdaterade i de fall dessa påverkas av avhopp.

Läs gärna en mer utförlig beskrivning med bilder och filmer i hjälpen
https://support.yh-antagning.se/post-admission/start-edu.html.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar