Tack alla seminariedeltagare!

Igår genomfördes det första seminariet om antagning till Yrkeshögskolan. Vi hade en mycket spännande diskussion med fokus på hur man genomför en rättssäker antagningsprocess och val av lämpliga förkunskapskrav och urval för att ge ledningsgruppen rätt redskap att anta den mest lämpade gruppen ansökande för utbildningen. Vi diskuterade även hur myndighetens syn på lämplig bedömning av förkunskapskrav och urvalsgrunder förändrats bara det senaste året.

Våra kortfattade punkter för att genomföra en rättssäker antagningsprocess:
  • Ta reda på vad som gäller
  • Definiera en process som ger rätt underlag och som går att följa
  • Tänk igenom hur undantag hanteras
  • Dokumentera och logga alla steg och avvikelser som sker under processens gång
  • Följ processen!
Kontakta gärna oss så skickar vi mer information från seminariet. 

Återigen, tack alla seminariedeltagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar