Inför antagningsomgången hösten 2022 - Checklistan

Checklistan innan ni öppnar:
  • Kontrollera namn och ort
Kontrollera namn och ort på utbildningarna. Om detta inte stämmer eller att ni saknar utbildningar mejlar ni oss på support@yh-antagning.se.

  • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen. - Från 2:32 i videon

  • Lägg in era urvalsgrunder
Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Ni behöver alltså inte skapa någon ny urvalsgrupp. Lägg istället bara till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen. Tryck sedan på knappen Ändra för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde. - Från 7:43 i videon

  • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. - Från 14:53 i videon

  • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. - Från 24:22 i videon

  • Har ni flera studieorter på utbildningen?
Om ni har flera studieorter på utbildningen kan ni låta de sökande få möjlighet att prioritera studieorterna efter sina önskemål. Hör av er till support@yh-antagning.se om ni vill aktivera flera studieorter.

  • Delad bedömning
Om ni använder tilläggstjänsten Delad bedömning så behöver ni kolla att alla behörighetsgrunder och urvalsgrunder som ska kopplas ihop har samma namn och beskrivningstext. När detta är klart meddelar ni oss på supporten för yh-antagning.se, så kopplar vi ihop grunderna. Om ni vill använda funktionen delad bedömning är det viktigt att ni inte behandlar ansökningar förrän sammankopplingen är klar.

  • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo. - Från 41:34 i videon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar