Checklistan innan ni öppnar

Här är checklistan som är bra att gå igenom innan ni öppnar upp för att ta emot ansökningar.

  • Kontrollera att namn och ort
Kontrollera namn och ort på utbildningarna. Om detta inte stämmer mailar ni oss på support@yh-antagning.se.
  • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen.
  • Lägg in era urvalsgrunder
OBS! Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Lägg till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen. Tryck sedan på knappen Ändra för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde. Det är nu också möjligt att skapa nya urvalsgrunder direkt i fältet där ni anger hur urvalsvärdet ska beräknas.
  • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. Se gärna genomgången om inställningarna för ansökningshandlingarna https://youtu.be/gDxpJ1j5evM
  • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. OBS! Nytt är att ni numera behöver fylla i utbildningsnummer, beslutsår och omgångsnummer. Vi har inte tillgång till den informationen som tidigare. Se gärna en tidigare genomgång om inställningarna för utbildningen från 1:32 https://youtu.be/gDxpJ1j5evM?t=1m32s
  • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar