Antagning till inriktningar/satellitorter

Det finns i vissa lägen behov av att dela upp antagningen till en utbildning. Några vanliga scenarier är när en utbildning har flera inriktningar eller flera satellitorter. Den sökande förväntas då ofta redan i ansökan välja vilken eller vilka inriktningar/satellitorter som hen vill söka till. När antagningsbeskedet sedan skickas vill skolan ofta informera om vilken inriktning/satellitort sökande erbjudits en plats på så att hen kan ta ställning till just den inriktningen/satellitorten. Den sökande kanske har sökt till flera inriktningar/satellitorter på samma utbildning. Detta ställer krav på viss flexibilitet då det ibland är definierat hur fördelningen av antalet platser mellan inriktningarna/satellitorterna är och ibland inte.

Nedan beskriver vi två alternativ till att hantera detta i yh-antagning.se. Det första alternativet är att sätta upp en utbildning i yh-antagning.se trots att det finns flera inriktningar/satellitorter. Det andra alternativet är att sätta upp flera utbildningar, dvs en utbildning per inriktning/satellitort.

Uppsatt som en utbildning

Sökande antas till utbildningen och inte till inriktningen/satellitorten.

Fördelar:
 • Skolan har möjlighet att efter hand flytta platser mellan inriktningarna/satellitorterna och skulle därmed alltid kunna uppfylla sökandes önskemål om inriktning/satellitort.
 • Skolan följer urvalsordningen på utbildningen till 100%.
 • Skolan kan maximera utnyttjandet av 20%-regeln för hela utbildningen.
 • En sökande kan inte uppta flera platser.
 • Alla rapporter stämmer.
Nackdelar:
 • Skolan kan inte styra över hur många som antas till respektive inriktning/satellitort utan handpåläggning. 
 • Svårt att samla in och överskådligt se sökandes önskemål om inriktning/satellitort. Informationen kan samlas in som en ansökningshandling, som en kommentar till en ansökningshandling eller vid sidan av yh-antagning.se. Skolan kan sedan skriva önskemålet i fältet intern anteckning och ser sedan detta i exporter men inte i listor i yh-antagning.se.
 • Sökande erbjuds en plats till utbildningen. I antagningsbeskedet står ingenting om vilken inriktning/satellitort som erbjudandet gäller. Sökande besvarar också erbjudandet om en plats till utbildningen utan att välja vilken inriktning/satellitort detta gäller. Dialogen kring vilken inriktning/satellitort som är aktuell och sökandes respons sker enklast vid sidan av yh-antagning.se.

Uppsatt som flera utbildningar (en för varje inriktning/satellitort)

Sökande antas till inriktningen/satellitorten och därmed inte direkt till utbildningen.

Fördelar:
 • Skolan kan utan handpåläggning styra över hur många som antas till respektive inriktning/satellitort.
 • Sökande kan själv välja vilka inriktningar/satellitorter hen är intresserad av genom att bara lämna in ansökan till dessa. Det blir också väldigt tydligt för skolan vilka inriktningar sökande sökt till.
 • Sökande erbjuds en plats till inriktningen/satellitorten och svarar på erbjudandet till den specifika inriktningen/satellitorten. Behovet av kommunikation vid sidan av yh-antagning.se blir därför litet eller obefintligt.
Nackdelar:
 • Skolan anger hur många platser per inriktning/satellitort man ska ta in vid registrering av antagningsbeslut. Det blir därmed något svårare att helt fritt flytta platser mellan inriktningar/satellitorter efter det.
 • Eftersom sökande eventuellt lämnar in flera ansökningar behöver skolan behandla varje ansökan var för sig och därmed tar det extra tid. Använder skolan delad bedömning blir detta inget problem.
 • För att skolan ska följa urvalsordningen till 100% för utbildningen krävs att alla sökande lämnat in en ansökan till alla inriktningar/satellitorter. De första kommer då erbjudas plats till alla inriktningar/satellitorter vilket innebär att en sökande upptar flera platser om de inte bestämmer sig.
 • Skolan behöver hålla reda på att summan av antalet platser på den beviljade utbildningen stämmer eftersom man nu delat upp den i flera utbildningar i yh-antagning.se.
 • 20%-regeln kommer hanteras för varje inriktning/satellitort. Därmed blir det lite svårare att maximera utnyttjandet av 20%-regeln för hela utbildningen.
 • En sökande kan uppta flera platser på utbildningen eftersom hen inte hindras att komma in på flera inriktningar/satellitorter av yh-antagning.se. Detta behöver skolan hantera.
 • Rapporterna i yh-antagning.se kommer innehålla samma sökande flera gånger i och med att skolan tar ut de flesta rapporterna per inriktning/satellitort. Detta behöver skolan hantera innan rapportering vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar