Checklistan innan ni öppnar

Inga kommentarer:

Vi har nyligen lagt upp beviljade utbildningar som startar under hösten 2022. Ni har nu möjlighet att förbereda dessa innan ni öppnar upp för att ta emot ansökningar. Gå gärna igenom vår checklista och vår inspelade videogenomgång nedan.
Checklistan:
  • Kontrollera namn och ort
Kontrollera namn och ort på utbildningarna. Om detta inte stämmer eller att ni saknar utbildningar mejlar ni oss på support@yh-antagning.se.

  • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen. - Från 2:32 i videon

  • Lägg in era urvalsgrunder
Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Ni behöver alltså inte skapa någon ny urvalsgrupp. Lägg istället bara till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen. Tryck sedan på knappen Ändra för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde. - Från 7:43 i videon

  • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. - Från 14:53 i videon

  • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. - Från 24:22 i videon

  • Har ni flera studieorter på utbildningen?
Om ni har flera studieorter på utbildningen kan ni låta de sökande få möjlighet att prioritera studieorterna efter sina önskemål. Hör av er till support@yh-antagning.se om ni vill aktivera flera studieorter.

  • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo. - Från 41:34 i videon

Det händer hösten 2021

Inga kommentarer:

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2022. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se under oktober månad. När detta är genomfört informerar vi via e-post. Nya utbildningar som ni ansökt om lägger vi upp så snart de blir beviljade.


Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende Yh-sökande till SCB. För att få ut ett korrekt underlag från yh-antagning.se är det viktigt att slutföra hela tillträdesprocessen i systemet. Excel-filen nedan innehåller underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.Inledande tillsyn

När Myndigheten för Yrkeshögskolan genomför en inledande tillsyn finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag för hur antagningen till utbildningen genomförts. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Utbildningar med flera studieorter

Inga kommentarer:
Numera finns det funktionalitet i yh-antagning.se för att hantera utbildningar med flera studieorter. På utbildningar där det finns flera studieorter och där de studerande ska placeras på någon studieort finns en flik som heter Studieorter. Under den fliken lägger ni till utbildningens samtliga studieorter.När ni lagt till fler än en studieort kommer de sökande att behöva rangordna studieorterna innan de kan lämna in sin ansökan. De kan alltså inte lämna in sin ansökan förrän de har rangordnat samtliga studieorter.När ni sedan gör antagning till utbildningen kommer ni att kunna placera antagna sökande på studieorter. När ni gör det kommer ni kunna se vilka studieorter som de sökande har angivit som första- och andrahandsalternativ osv. 


Funktionen för flera studieorter behöver aktiveras av oss på yh-antagning.se. Om ni saknar fliken Studieorter på en utbildning där den behövs så kan ni kontakta supporten för yh-antagning.se. Funktionen ger ingen effekt förrän ni har lagt till minst två studieorter under fliken "Studieorter".


Kontakta oss gärna om du har frågor!

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90yh-antagning.se för Yrkeshögskolor

Inga kommentarer:

Vill du få en snabb inblick i vad yh-antagning.se är? Titta gärna på denna film på knappt 2 minuter. Hör av dig på info@yh-antagning.se för en längre genomgång!yh-antagning.se för Konst & kultur

Inga kommentarer:

Vill du få en snabb inblick i vad yh-antagning.se är? Titta gärna på denna film på knappt 4 minuter. Hör av dig på info@yh-antagning.se för en längre genomgång!