Webbinarium för Yrkeshögskoleutbildningar

Inga kommentarer:
Vi fräschar upp era kunskaper och går igenom det som är nytt sedan våren 2018.Om fönstret är litet kan du expandera genom att klicka på fyrkanten nere till höger. 


Webbinarium för Konst- och kulturutbildningar

Inga kommentarer:
Vi fräschar upp era kunskaper och går igenom det som är nytt sedan våren 2018.


Om fönstret är litet kan du expandera genom att klicka på fyrkanten nere till höger.

Checklistan innan ni öppnar

Inga kommentarer:
Här är checklistan som är bra att gå igenom innan ni öppnar upp för att ta emot ansökningar.

 • Kontrollera att rätt utbildningar är skapade
Kontrollera namn, ort och utbildningsnummer på utbildningarna under Hösten 2019. Om detta inte stämmer mailar ni oss på support@yh-antagning.se.
 • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen.
 • Lägg in era urvalsgrunder
Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Börja med att lägga till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen genom trycka på "Lägg till urvalsgrund" längst ned på sidan. Tryck sedan på knappen "Ändra" för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde.
 • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. Se gärna genomgången om inställningarna för ansökningshandlingarna https://youtu.be/gDxpJ1j5evM
 • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. Se gärna genomgången om inställningarna för utbildningen från 1:32 https://youtu.be/gDxpJ1j5evM?t=1m32s
 • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo.

Antagning till inriktningar/satellitorter

Inga kommentarer:
Det finns i vissa lägen behov av att dela upp antagningen till en utbildning. Några vanliga scenarier är när en utbildning har flera inriktningar eller flera satellitorter. Den sökande förväntas då ofta redan i ansökan välja vilken eller vilka inriktningar/satellitorter som hen vill söka till. När antagningsbeskedet sedan skickas vill skolan ofta informera om vilken inriktning/satellitort sökande erbjudits en plats på så att hen kan ta ställning till just den inriktningen/satellitorten. Den sökande kanske har sökt till flera inriktningar/satellitorter på samma utbildning. Detta ställer krav på viss flexibilitet då det ibland är definierat hur fördelningen av antalet platser mellan inriktningarna/satellitorterna är och ibland inte.

Nedan beskriver vi två alternativ till att hantera detta i yh-antagning.se. Det första alternativet är att sätta upp en utbildning i yh-antagning.se trots att det finns flera inriktningar/satellitorter. Det andra alternativet är att sätta upp flera utbildningar, dvs en utbildning per inriktning/satellitort.

Uppsatt som en utbildning

Sökande antas till utbildningen och inte till inriktningen/satellitorten.

Fördelar:
 • Skolan har möjlighet att efter hand flytta platser mellan inriktningarna/satellitorterna och skulle därmed alltid kunna uppfylla sökandes önskemål om inriktning/satellitort.
 • Skolan följer urvalsordningen på utbildningen till 100%.
 • Skolan kan maximera utnyttjandet av 20%-regeln för hela utbildningen.
 • En sökande kan inte uppta flera platser.
 • Alla rapporter stämmer.
Nackdelar:
 • Skolan kan inte styra över hur många som antas till respektive inriktning/satellitort utan handpåläggning. 
 • Svårt att samla in och överskådligt se sökandes önskemål om inriktning/satellitort. Informationen kan samlas in som en ansökningshandling, som en kommentar till en ansökningshandling eller vid sidan av yh-antagning.se. Skolan kan sedan skriva önskemålet i fältet intern anteckning och ser sedan detta i exporter men inte i listor i yh-antagning.se.
 • Sökande erbjuds en plats till utbildningen. I antagningsbeskedet står ingenting om vilken inriktning/satellitort som erbjudandet gäller. Sökande besvarar också erbjudandet om en plats till utbildningen utan att välja vilken inriktning/satellitort detta gäller. Dialogen kring vilken inriktning/satellitort som är aktuell och sökandes respons sker enklast vid sidan av yh-antagning.se.

Uppsatt som flera utbildningar (en för varje inriktning/satellitort)

Sökande antas till inriktningen/satellitorten och därmed inte direkt till utbildningen.

Fördelar:
 • Skolan kan utan handpåläggning styra över hur många som antas till respektive inriktning/satellitort.
 • Sökande kan själv välja vilka inriktningar/satellitorter hen är intresserad av genom att bara lämna in ansökan till dessa. Det blir också väldigt tydligt för skolan vilka inriktningar sökande sökt till.
 • Sökande erbjuds en plats till inriktningen/satellitorten och svarar på erbjudandet till den specifika inriktningen/satellitorten. Behovet av kommunikation vid sidan av yh-antagning.se blir därför litet eller obefintligt.
Nackdelar:
 • Skolan anger hur många platser per inriktning/satellitort man ska ta in vid registrering av antagningsbeslut. Det blir därmed något svårare att helt fritt flytta platser mellan inriktningar/satellitorter efter det.
 • Eftersom sökande eventuellt lämnar in flera ansökningar behöver skolan behandla varje ansökan var för sig och därmed tar det extra tid. Använder skolan delad bedömning blir detta inget problem.
 • För att skolan ska följa urvalsordningen till 100% för utbildningen krävs att alla sökande lämnat in en ansökan till alla inriktningar/satellitorter. De första kommer då erbjudas plats till alla inriktningar/satellitorter vilket innebär att en sökande upptar flera platser om de inte bestämmer sig.
 • Skolan behöver hålla reda på att summan av antalet platser på den beviljade utbildningen stämmer eftersom man nu delat upp den i flera utbildningar i yh-antagning.se.
 • 20%-regeln kommer hanteras för varje inriktning/satellitort. Därmed blir det lite svårare att maximera utnyttjandet av 20%-regeln för hela utbildningen.
 • En sökande kan uppta flera platser på utbildningen eftersom hen inte hindras att komma in på flera inriktningar/satellitorter av yh-antagning.se. Detta behöver skolan hantera.
 • Rapporterna i yh-antagning.se kommer innehålla samma sökande flera gånger i och med att skolan tar ut de flesta rapporterna per inriktning/satellitort. Detta behöver skolan hantera innan rapportering vidare.

Nyheter i yh-antagning.se

Inga kommentarer:
Vi har nu uppdaterat yh-antagning.se med några efterfrågade förbättringar.

Söka efter ansökningar och sökande
Vi har förbättrat sökfunktionaliteten med möjlighet att söka i flera av fälten Förnamn, Efternamn, Personnr, E-postadress och Ansökningsnr samtidigt. Vi har också gjort sökningar på personnummer lite mer förlåtande så att du även får träff då formatet inte är korrekt.

Visa både inlämnade och sena anmälningar samtidigt
Ibland vill du se ansökningar som har olika status samtidigt. Nu är det möjligt att se ansökningar med status Inlämnade i tid, Ej inlämnade, Sena anmälningar och Ansökan tillbakadragen samtidigt genom att klicka i filterknapparna för respektive status. Ofta är detta önskvärt om du tex vill se eller exportera ut alla ansökningar.Det händer hösten 2018

Inga kommentarer:
Nu har höstterminen kört igång på allvar efter en varm sommar och igår var årets sista datum för att ansöka om att få bedriva Yh-utbildning. Ofta är det svårt att hinna blicka framåt under den här tiden på året. Vi vill med detta blogginlägg ändå informera lite om vad som händer under hösten i yh-antagning.se.

Hantera fyllnadsplats på enstaka Yh-kurser

Många utbildningar startar med tomma platser. Myndigheten för Yrkeshögskolan har gjort det möjligt att anta sökande till tomma platser (så kallade fyllnadsplatser) på enstaka Yh-kurser. I yh-antagning.se kan ni numera hantera ansökningar till fyllnadsplats på enstaka Yh-kurser på samma sätt som ni hanterar ansökningar till Yh-utbildningar. Ett smidigt sätt att ha alla era sökande på ett och samma ställe. Hör av gärna av dig om du vill lägga upp en enstaka Yh-kurs för antagning!

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2019. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se i början av oktober månad och därefter kommer vi skicka ut ett mail. Utbildningar som ni nyligen lämnat in ansökan om lägger vi upp så snart de blir beviljade. Har du en utbildning som startar våren 2019 som inte redan är upplagd får du gärna höra av dig!

Inledande tillsyn

Genomför Myndigheten för Yrkeshögskolan en inledande tillsyn, för att bland annat se över hur antagningen till utbildningen genomförts, finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag som efterfrågas. Rapporten uppdaterades förra hösten och innehåller nu även en flik med information om ansökningshandlingar och en flik med de loggar som sparats gällande hantering av ansökningshandlingar. Till exempel när dokumenten laddades upp och när en komplettering begärdes. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.


Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende sökande till SCB. Här hittar ni Excel-filen med underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.


Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Webbinarium 2 - Genomföra antagning

Inga kommentarer:
Här går vi igenom hur ni genomför antagning i yh-antagning.se. Detta genomfördes som ett live-sänt webbinarium våren 2017. 

Innehåll:
 • Inför antagningsbeslut
 • Registrera antagningsbeslut
 • Utskick av antagningsbesked / sista svarsdag
 • Reservantagning
 • Ändringar
 • Upprop vid utbildningsstart
 • Efterarbete