Hur många har delat på Facebook från yh-antagning.se?

Inga kommentarer:
Detta är en fråga vi får ibland. Här går vi igenom hur du kan göra det möjligt att se detta.

Webbinarium 1 - 2018

Inga kommentarer:
För dig som använt yh-antagning.se tidigare. Fokus på det ni gör innan ni antagningen men framför allt svårare saker och vanligt förekommande supportfrågor. Avslutningsvis några nyheter.


Yh-utbildningar
 

Konst- & kulturutbildningar

Checklista förberedelser

Inga kommentarer:
Efter att vi lagt upp er/era utbildningar behöver ni förbereda utbildningarna i yh-antagning.se innan ni bestämmer er för att öppna upp för att ta emot ansökningar. Gå igenom vår checklista nedan. Hela vår nya förkortade webbutbildning på ca 11 minuter hittar du här (https://youtu.be/gDxpJ1j5evM). Genom att klicka på länken efter varje avsnitt i checklistan kommer ni direkt in i webbutbildningen där avsnittet gås igenom.

Checklista:
 1. Kontrollera att rätt utbildningar är skapade  Se från början
 2. Skapa upp Särskilda förkunskaper för varje utbildning Se från 0:39 
 3. Skapa Urvalsprocessen för varje utbildning. Eventuellt ange ett Utslagsvärde under urval. Dvs om två eller flera sökande hamnar på samma urvalsvärde, hur skiljer ni då på dessa? Se från 1:57
 4. Gå igenom fliken Handlingar (Ansökningshandlingar) för varje utbildning och se till att det ni efterfrågar från sökande finns där och med rätt inställningar. Som standard finns handlingarna Betyg, Arbetslivsintyg och Övrigt. Se från 4:07 
 5. Gå slutligen igenom Inställningar för varje utbildning Se från 6:14 
 6. Glöm sedan inte att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo!
I den nya förkortade webbutbildningen går vi inte igenom förberedelser av andra Meddelanden (tex automatiska meddelanden till alla obehöriga) och Aktiviteter (tex inbjudan till särskilt prov). Det kommer vi göra vid vårt webbinarium för Yh den 15:e februari 2018 kl 14.00-15.00.

Rapportering till SCB - 2017

Inga kommentarer:
Nu är det snart dags att rapportera information om sökande till utbildningar med start under 2017 till SCB. Ni kommer kommer få information om detta från SCB.

Statistikunderlaget kan ni exportera per utbildning från yh-antagning.se och sedan kopiera in i SCB:s Excelblankett.

Observera att kolumnerna i Excelblanketten har en annan ordning i årets undersökning. Därför kan inte förra årets Excelblankett användas. Årets blankett börjar med Utbildningsnummer, Omgångsnummer och därefter Personnummer.

Nedan finns en instruktionsfilm som beskriver hur ni tar fram informationen som ska rapporteras. Filmen är från 2015 och innehåller den tidigare kolumnordningen men flödet för att ta fram informationen är samma som idag.


yh-antagning.se på 3 minuter

Inga kommentarer:
Vill du ge någon en snabb inblick i gränssnittet för yh-antagning.se? Använd gärna denna genomgång på drygt 3 minuter. Hör av dig på info@yh-antagning.se för en längre genomgång!
Förbättrad hantering av sena anmälningar

Inga kommentarer:
Om en skola är osäker på om en utbildning kommer få tillräckligt med studerande kan utbildningen ta emot sena anmälningar. Om utbildningen sedan erbjuder en plats till alla behöriga sökande som sökt i tid, och ändå har platser kvar, kan sista ansökningsdag flyttas fram för att fylla på med nya sökande. Om det skulle komma in fler ansökningar än antalet lediga platser måste ett nytt urval genomföras enligt utbildningens regelverk för urval.

Hanteringen av detta kan bli väldigt omständlig och arbetskrävande och löper över hela sommaren då de flesta egentligen vill ha semester. Det är även viktigt att de sökande får snabba besked för att de inte ska tappa intresse och hitta på annat istället.

Vi har infört tre förbättringar som förenklar och snabbar upp hanteringen av sena anmälningar.

Snabbare beslut utan att försämra rättssäkerheten

Ett vanligt scenario är att det kommit in sena anmälningar varav några verkligen är på hugget samtidigt som andra är svalare. Låt säga att det kommit in fyra sena anmälningar under en dag varav två är kompletta och bedöms behöriga. Skolan vill nu anta dessa två och flyttar därför fram sista ansökningsdag till den dag då de sena anmälningarna kom in.

Efter att sista ansökningsdag flyttats fram har skolan nu fyra nya ansökningar, men bara två kan behörighetsbedömas. Skolan har fem lediga platser så de borde kunna besluta om att anta dessa två. Även om de andra två skulle vara behöriga så skulle det inte behöva genomföras något urval.

Tidigare krävde yh-antagning.se att alla ansökningar var behörighetsbedömda för att underlag för antagningsbeslut skulle kunna skapas.

Nu kan skolan ta fram ett underlag för antagningsbeslut och välja att skjuta upp behörighetsbedömningen om det finns fler lediga platser än antalet behöriga plus obehandlade ansökningar!

Skolan kan då snabbt fått ut antagningsbesked och sedan fortsätta att bearbeta de två som inte är kompletta och är ändå vara säkra på att de följer de urvalsregler som gäller för utbildningen.

Ta beslut i förväg

Först efter beslut om antagning och de behöriga sökande har erbjudits plats kan processen gå vidare med sena anmälningar.

Det kanske inte är slut på reserver idag, men skolan vet att flera kommer att tacka nej så att reservlistan kommer att tömmas innan utbildningen börjar. Detta sker ofta mitt i sommaren när alla är på semester.

Nu kan skolan i förväg registrera ett beslut om vilka som ska antas om den ordinarie reservlistan töms i framtiden!

Detta görs genom att behörighetsbehandla och urvalsbehandla sena anmälningar och registrera ett beslut gällande dessa. Om alla ordinarie behöriga sökande erbjudits en plats kommer sökande från detta nya underlag erbjudas platser. Urval kommer att genomföras om det behövs inom dessa nya ansökningar enligt utbildningens urvalsregler.

Enklare hantering av sista ansökningsdag

Tidigare var det ganska krångligt att ändra sista ansökningsdag för att få med sena anmälningar. Speciellt om skolan snabbt ville få ut antagningsbesked till de som lämnat in en sen anmälan idag. Om skolan ändrade sista ansökningsdag till idag så öppnades ansökan igen fram till midnatt vilket ledde till att ledningsgruppen inte kunde ta antagningsbeslutet förrän efterföljande dag.

Nu kan skolan enkelt skapa ett beslutsunderlag som inkluderar sena anmälningar!

I samband med att underlag för antagningsbeslut skapas väljer administratören att ta med sena anmälningar och pekar bara på vilka som ska med.


Om ledningsgruppen sedan tar beslut baserat på detta underlag så flyttas sista ansökningsdag automatiskt fram till den tid som underlaget avser.

Webbinarium - Utbildning yh-antagning.se steg 2

Inga kommentarer:
Genomfördes som ett live-sänt webbinarium. Vi fräschar upp era kunskaper samt går igenom det som är nytt sedan våren 2016 kring antagning. Se även utbildning steg 1 som sändes 2 februari 2017.

Innehåll:
 • Inför antagningsbeslut
 • Registrera antagningsbeslut
 • Utskick av antagningsbesked / sista svarsdag
 • Reservantagning
 • Ändringar
 • Upprop vid utbildningsstart
 • Efterarbete