Det händer hösten 2021

Inga kommentarer:

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2022. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se under oktober månad. När detta är genomfört informerar vi via e-post. Nya utbildningar som ni ansökt om lägger vi upp så snart de blir beviljade.


Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende Yh-sökande till SCB. För att få ut ett korrekt underlag från yh-antagning.se är det viktigt att slutföra hela tillträdesprocessen i systemet. Excel-filen nedan innehåller underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.Inledande tillsyn

När Myndigheten för Yrkeshögskolan genomför en inledande tillsyn finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag för hur antagningen till utbildningen genomförts. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Checklistan innan ni öppnar

Inga kommentarer:
Här är checklistan som är bra att gå igenom innan ni öppnar upp för att ta emot ansökningar.

  • Kontrollera att namn och ort
Kontrollera namn och ort på utbildningarna. Om detta inte stämmer eller att ni saknar utbildningar mejlar ni oss på support@yh-antagning.se.
  • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen.
  • Lägg in era urvalsgrunder
OBS! Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Ni behöver alltså inte skapa någon ny urvalsgrupp. Lägg istället bara till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen. Tryck sedan på knappen Ändra för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde.
  • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. Se gärna genomgången om inställningarna för ansökningshandlingarna https://youtu.be/gDxpJ1j5evM
  • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. OBS! Nytt är att ni numera behöver fylla i utbildningsnummer, beslutsår och omgångsnummer. Vi har inte tillgång till den informationen som tidigare. Se gärna en tidigare genomgång om inställningarna för utbildningen från 1:32 https://youtu.be/gDxpJ1j5evM?t=1m32s
  • Har ni flera studieorter på utbildningen?
Under våren introducerade vi funktionalitet för att hantera flera studieorter på en och samma utbildning. De sökande får då möjlighet att prioritera studieorterna efter sina önskemål och ni placerar dem på en studieort när de erbjuds plats. Önskar ni aktivera funktionen så hjälper vi er gärna. Hör av er till support@yh-antagning.se med vilken utbildning ni vill aktivera detta för.
  • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo.

Utbildningar med flera studieorter

Inga kommentarer:
Numera finns det funktionalitet i yh-antagning.se för att hantera utbildningar med flera studieorter. På utbildningar där det finns flera studieorter och där de studerande ska placeras på någon studieort finns en flik som heter Studieorter. Under den fliken lägger ni till utbildningens samtliga studieorter.När ni lagt till fler än en studieort kommer de sökande att behöva rangordna studieorterna innan de kan lämna in sin ansökan. De kan alltså inte lämna in sin ansökan förrän de har rangordnat samtliga studieorter.När ni sedan gör antagning till utbildningen kommer ni att kunna placera antagna sökande på studieorter. När ni gör det kommer ni kunna se vilka studieorter som de sökande har angivit som första- och andrahandsalternativ osv. 


Funktionen för flera studieorter behöver aktiveras av oss på yh-antagning.se. Om ni saknar fliken Studieorter på en utbildning där den behövs så kan ni kontakta supporten för yh-antagning.se. Funktionen ger ingen effekt förrän ni har lagt till minst två studieorter under fliken "Studieorter".


Kontakta oss gärna om du har frågor!

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90Det händer hösten 2020

Inga kommentarer:

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2021. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se under oktober månad. När detta är genomfört informerar vi via e-post. Nya utbildningar som ni ansökt om lägger vi upp så snart de blir beviljade.

Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende Yh-sökande till SCB. För att få ut ett korrekt underlag från yh-antagning.se är det viktigt att slutföra hela tillträdesprocessen i systemet. Excel-filen nedan innehåller underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.

OBS! I år inför SCB ett nytt krav på rapporteringen av Beslutsår tillsammans med utbildningsnummer. Säkerställ att du fyller i all nödvändig information kring utbildningsnummer innan exporten från yh-antagning.se. Det kan du göra under Ändra inställningar för respektive utbildning.
Exempel på utbildningsnummer med beslutsår och omgång: YH12345-2020-1Inledande tillsyn

När Myndigheten för Yrkeshögskolan genomför en inledande tillsyn finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag för hur antagningen till utbildningen genomförts. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.


Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Nyheter 2020 - Yh

Inga kommentarer:Om fönstret är litet kan du expandera genom att klicka på fyrkanten nere till höger.