Webbinarium för Yrkeshögskoleutbildningar

Inga kommentarer:
Vi fräschar upp era kunskaper och går igenom det som är nytt sedan våren 2018.Om fönstret är litet kan du expandera genom att klicka på fyrkanten nere till höger. 


Webbinarium för Konst- och kulturutbildningar

Inga kommentarer:
Vi fräschar upp era kunskaper och går igenom det som är nytt sedan våren 2018.


Om fönstret är litet kan du expandera genom att klicka på fyrkanten nere till höger.

Checklistan innan ni öppnar

Inga kommentarer:
Här är checklistan som är bra att gå igenom innan ni öppnar upp för att ta emot ansökningar.

 • Kontrollera att rätt utbildningar är skapade
Kontrollera namn, ort och utbildningsnummer på utbildningarna under Hösten 2019. Om detta inte stämmer mailar ni oss på support@yh-antagning.se.
 • Lägg in era särskilda förkunskapskrav
Under fliken Behörighet på utbildningarna finns den grundläggande behörigheten redan på plats. Lägg till era särskilda behörighetskrav som finns i utbildningsplanen.
 • Lägg in era urvalsgrunder
Under fliken Urval finns redan en urvalsgrupp. Börja med att lägga till de urvalsgrunder som finns i utbildningsplanen genom trycka på "Lägg till urvalsgrund" längst ned på sidan. Tryck sedan på knappen "Ändra" för Urval och skriv in hur urvalsprocessen går till i Beskrivning för sökande och ange sedan Urvalsformeln för uträkning av urvalsvärde. Om det står i utbildningsplanen hur sökande som har lika urvalsvärde ska hanteras så behöver en formel för det föras in i Utslagsformel vid lika urvalsvärde.
 • Lägg in de ansökningshandlingar ni efterfrågar
Under fliken Handlingar finns redan Betyg och Övrigt som föreslagna ansökningshandlingar. Ändra och lägg till de ansökningshandlingar som sökande ska bifoga till sin ansökan. Se gärna genomgången om inställningarna för ansökningshandlingarna https://youtu.be/gDxpJ1j5evM
 • Gå igenom inställningarna för utbildningen
Tryck på knappen Ändra inställningar. Se gärna genomgången om inställningarna för utbildningen från 1:32 https://youtu.be/gDxpJ1j5evM?t=1m32s
 • Lägg ut länken för sökande
Kom ihåg att lägga ut ansökningslänken på er hemsida och eventuellt andra ställen när ni är redo.

Nyheter i yh-antagning.se

Inga kommentarer:
Vi har nu uppdaterat yh-antagning.se med några efterfrågade förbättringar.

Söka efter ansökningar och sökande
Vi har förbättrat sökfunktionaliteten med möjlighet att söka i flera av fälten Förnamn, Efternamn, Personnr, E-postadress och Ansökningsnr samtidigt. Vi har också gjort sökningar på personnummer lite mer förlåtande så att du även får träff då formatet inte är korrekt.

Visa både inlämnade och sena anmälningar samtidigt
Ibland vill du se ansökningar som har olika status samtidigt. Nu är det möjligt att se ansökningar med status Inlämnade i tid, Ej inlämnade, Sena anmälningar och Ansökan tillbakadragen samtidigt genom att klicka i filterknapparna för respektive status. Ofta är detta önskvärt om du tex vill se eller exportera ut alla ansökningar.Det händer hösten 2018

Inga kommentarer:
Nu har höstterminen kört igång på allvar efter en varm sommar och igår var årets sista datum för att ansöka om att få bedriva Yh-utbildning. Ofta är det svårt att hinna blicka framåt under den här tiden på året. Vi vill med detta blogginlägg ändå informera lite om vad som händer under hösten i yh-antagning.se.

Hantera fyllnadsplats på enstaka Yh-kurser

Många utbildningar startar med tomma platser. Myndigheten för Yrkeshögskolan har gjort det möjligt att anta sökande till tomma platser (så kallade fyllnadsplatser) på enstaka Yh-kurser. I yh-antagning.se kan ni numera hantera ansökningar till fyllnadsplats på enstaka Yh-kurser på samma sätt som ni hanterar ansökningar till Yh-utbildningar. Ett smidigt sätt att ha alla era sökande på ett och samma ställe. Hör av gärna av dig om du vill lägga upp en enstaka Yh-kurs för antagning!

Vi lägger upp beviljade utbildningar

Vi håller på att förbereda antagningsomgången med utbildningar som startar under hösten 2019. Om ni redan har beviljade utbildningsstarter kommer dessa att läggas upp i yh-antagning.se i början av oktober månad och därefter kommer vi skicka ut ett mail. Utbildningar som ni nyligen lämnat in ansökan om lägger vi upp så snart de blir beviljade. Har du en utbildning som startar våren 2019 som inte redan är upplagd får du gärna höra av dig!

Inledande tillsyn

Genomför Myndigheten för Yrkeshögskolan en inledande tillsyn, för att bland annat se över hur antagningen till utbildningen genomförts, finns det i yh-antagning.se en rapport med underlag som efterfrågas. Rapporten uppdaterades förra hösten och innehåller nu även en flik med information om ansökningshandlingar och en flik med de loggar som sparats gällande hantering av ansökningshandlingar. Till exempel när dokumenten laddades upp och när en komplettering begärdes. Tänk på att det kan vara lämpligt att rensa underlaget från identifierande personuppgifter innan du skickar informationen.


Rapportering till SCB

Senare under hösten kommer ni behöva rapportera underlag avseende sökande till SCB. Här hittar ni Excel-filen med underlaget för respektive utbildning som ni sedan klistrar in i SCB's mall.


Kontakta oss gärna om du har frågor!
yh-antagning.se

support@yh-antagning.se | 08 - 50 12 60 90

Webbinarium 2 - Genomföra antagning

Inga kommentarer:
Här går vi igenom hur ni genomför antagning i yh-antagning.se. Detta genomfördes som ett live-sänt webbinarium våren 2017. 

Innehåll:
 • Inför antagningsbeslut
 • Registrera antagningsbeslut
 • Utskick av antagningsbesked / sista svarsdag
 • Reservantagning
 • Ändringar
 • Upprop vid utbildningsstart
 • Efterarbete

Viktig information om GDPR

Inga kommentarer:
Den nya dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft den 25:e maj 2018 innebär en striktare syn på hantering av personuppgifter. Här följer viktig information om hur detta påverkar er som utbildningsanordnare som använder yh-antagning.se.

Information till sökande

Den nya förordningen innebär bland annat att det krävs tydligare informationsgivning till den vars personuppgifter ni behandlar. Eftersom ni är personuppgiftsansvarig för uppgifter i sökandes ansökan behöver ni beskriva hur ni hanterar personuppgifterna. Vi har idag en generell beskrivning som visas för alla sökande men efter den 25:e maj 2018 behöver den formuleras av er. Viktigt att känna till är att ViaEcole är personuppgiftsansvarig för sökandes och administratörers konton i yh-antagning.se för att vi ska kunna stötta med support avseende inloggning. Därför kommer det fortsättningsvis finnas en generell beskrivning om hur personuppgifterna i kontot hanteras. Här kan ni läsa mer om hur ni lägger in er personuppgiftspolicy och en lista på vad den bör innehålla.

Be inte om sökandes samtycke

Behandlingen av sökandes personuppgifter som en del av antagningsarbetet anses som myndighetsutövning. Därmed finns det inget krav på att inhämta samtycke från sökande för att hantera deras personuppgifter. Dessutom har ni myndighetskrav på er att spara fullständig dokumentation av tillträdesprocessen. Processen ska dokumenteras så väl att den ska kunna göras om med likvärdigt resultat. Om utbildningsanordnaren, trots att krav inte finns, ber om sökandes samtycke i samband med att sökande lämnar ifrån sig personuppgifter måste sökande lika lätt kunna dra tillbaka samtycket senare. Att dra tillbaka samtycket innebära att ni behöver radera personuppgifterna med följden att ni inte uppfyller kravet om att spara fullständig dokumentation av tillträdesprocessen. yh-antagning.se har därför inte någon funktion för att hantera samtycke.

Rätta och radera personuppgifter

Då ni som utbildningsanordnare är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i ansökningarna som sökande lämnat ifrån sig och även de uppgifter ni tillför i form av bedömningar etc är det ert ansvar att rätta och radera personuppgifter när det behövs. Personuppgifter rättar/raderar era administratörer men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för rättning/radering behöver ni kontakta ViaEcole. Observera att om en enskild sökande vill få sin ansökan raderad behöver det inte vara skäl för att radera den med tanke på er skyldighet att spara fullständig dokumentation av tillträdesprocessen. Tänk också på att rätta personuppgifter på begäran av sökande inte innebär att ni kan rätta uppgifterna på ett sådant sätt att ansökan efter rättningen avser en annan person.

Lämna ut personuppgifter

Sökande har rätt att få tillgång till alla de personuppgifter ni hanterar om personen när sökande ber er om detta. Informationen finns åtkomlig i yh-antagning.se men det är viktigt att ni lämnar ut informationen till rätt person. I yh-antagning.se finns idag ingen möjlighet att identifiera att det är rätt person som kontaktar er. Ni behöver därför identifiera personen vid sidan av yh-antagning.se innan ni lämnar ut information. T.ex. genom att personen behöver besöka er fysiskt och visa upp giltig legitimation.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Slutligen behöver ni teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss om ni inte redan har gjort det. Kontakta oss så skickar vi vårt personuppgiftsbiträdesavtal för påskrift. Följande behöver vi av er:

 • Ert organisationsnummer
 • Person som ska skriva på avtalet (För- och efternamn)
 • Kontaktperson för er som personuppgiftsansvarige (För- och efternamn, kontaktuppgifter)
 • En e-postadress hos er dit vi kan rapportera vid inträffad eller befarad personuppgiftsincident

Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritets- och säkerhetspolicy som ni hittar på www.viaecole.se.

Kom ihåg att göra följande innan 25:e maj 2018:
·        Lägga in skolans personuppgiftspolicy i yh-antagning.se
·        Teckna personuppgiftsbiträdesavtal med oss

Kontakta oss gärna om ni har följdfrågor!

support@yh-antagning.se
08 - 50 12 60 90